دنیای ما tag:http://yeasemoon.mihanblog.com 2020-09-23T14:50:59+01:00 mihanblog.com خوابگاه 2012-04-23T07:16:39+01:00 2012-04-23T07:16:39+01:00 tag:http://yeasemoon.mihanblog.com/post/3 عاطفه رشیدی زندگی در خوابگاه!   اولین روزهای خوابگاه   ساعت ۲ نصف شب(یک اتاق)   ساعت ۳ نصف شب(کل خوابگاه منهای سرپرست )   ساعت ۴ صبح هنگام خواب   وضعیت تحصیل در خوابگاه   گفت و گوی صمیمانه برسرآماده کردن صبحانه بعد از گذست چند روز   پایان گفت و گو   امکانات غذایی در خوابگاه   طریقه ظرف شستن در خوابگاه   تبادل نظر بر سر یک مسئله   تبادل نظر با پیروزی یک نفر پایان میابد!   و این هم آخر عاق

 

اولین روزهای خوابگاه

 

ساعت ۲ نصف شب(یک اتاق)

 

ساعت ۳ نصف شب(کل خوابگاه منهای سرپرست )

 

ساعت ۴ صبح هنگام خواب

 

وضعیت تحصیل در خوابگاه

 

گفت و گوی صمیمانه برسرآماده کردن صبحانه بعد از گذست چند روز

 

پایان گفت و گو

 

امکانات غذایی در خوابگاه

 

طریقه ظرف شستن در خوابگاه

 

تبادل نظر بر سر یک مسئله

 

تبادل نظر با پیروزی یک نفر پایان میابد!

 

و این هم آخر عاقبت زندگی در خوابگاه!!

]]>
همیشه... 2012-03-17T08:10:17+01:00 2012-03-17T08:10:17+01:00 tag:http://yeasemoon.mihanblog.com/post/1 عاطفه رشیدی همیشه اینگونه بوده است: کسی را که خیلی دوست داری، زود از دست می دهی پیش از آنکه خوب نگاهش کنی.   پیش ازآنکه تمام حرفهایت را به او بگویی ، پیش از آنکه همه لبخندهایت را به او نشان بدهی   مثلپروانه ای زیبا، بال میگیرد و دور می شود ، فکر می کردی میتوانی تا آخرین روزی که زمین به دورخود می چرخد و خورشید از پشت کو ه ها سرک می کشد در کنارش باشی .   همیشه این گونه بوده است: کسی که از دیدنش سیر نشده ای زود از دنیای تو میرود ، وقتی به خودت می آیی که حتی ردی  از او

همیشه اینگونه بوده است:

کسی را که خیلی دوست داری، زود از دست می دهی پیش از آنکه خوب نگاهش کنی.  

پیش ازآنکه تمام حرفهایت را به او بگویی ، پیش از آنکه همه لبخندهایت را به او نشان بدهی 

 مثلپروانه ای زیبا، بال میگیرد و دور می شود ، فکر می کردی میتوانی تا آخرین روزی که زمین

به دورخود می چرخد و خورشید از پشت کو ه ها سرک می کشد در کنارش باشی .

 

همیشه این گونه بوده است:

کسی که از دیدنش سیر نشده ای زود از دنیای تو میرود ، وقتی به خودت می آیی که حتی ردی

 از او در خیابان نیست فکر می کردی میتوانی با او به همه باغها سر بزنی ، هنوز روزهای زیادی باید

با او به تماشای موجها می رفتی ، هنوز ساعتهای صمیمانه ای باید با او اشک می ریختی.

 

همیشه این گونه بوده است:

وقتی از هر روزی بیشتر به او نیاز داری ، وقتی هنوز پیراهن خوشبختی را کا ملا بر تن نکرده ای

، وقتی هنوز ترانه های عاشقی را تا آخر با او نخوانده ای  ناباورانه او را در کنارت نمی بینی ، 

فکر می کردی دست در دست او خنده کنان به آن سوی نرده های آسمان خواهی رفت تا صورتت را 

 پر از بوسه و نور کند .

 

همیشه این گونه بوده است:

او که میرود ، او که برای همیشه می رود آنقدر تنها می شوی که نام روزها را فراموش میکنی ،

از عقربه های ساعت میگریزی و هیچ فرشته ای به خوابت نمی آید.

]]>
خنده دار 2012-01-18T08:15:32+01:00 2012-01-18T08:15:32+01:00 tag:http://yeasemoon.mihanblog.com/post/2 عاطفه رشیدی شخصی تکیه کلامش ((نه چندان)) بود .روزی دوستش از او پرسید: حال و احوالت چطور است؟ گفت :خوب است اما نه چندان. پرسید :چطور مگر؟ گفت: خب در این مدت عیالوار شدم و زن گرفتم. گفت: این که خوش است. گفت:بله اما نه چندان چون عیالم بد ترکیب و زشت است. اگر چه بیست میلیون هم با خود جهیزیه آورده. گفت:خب پس این پول جای بدی قیافه اش بوده. گفت: بله اما نه چندان.چون با آن پول یک گله گوسفند خریدیم که تمامشان مریض شدند و مردند. گفت: ای بابا ! پس اتفاق بدی افتاده. گفت: بله اما نه چندان زیرا پوست
شخصی تکیه کلامش ((نه چندان)) بود .روزی دوستش از او پرسید: حال و احوالت چطور است؟

گفت :خوب است اما نه چندان.

پرسید :چطور مگر؟

گفت: خب در این مدت عیالوار شدم و زن گرفتم.

گفت: این که خوش است.

گفت:بله اما نه چندان چون عیالم بد ترکیب و زشت است. اگر چه بیست میلیون هم

با خود جهیزیه آورده.

گفت:خب پس این پول جای بدی قیافه اش بوده.

گفت: بله اما نه چندان.چون با آن پول یک گله گوسفند خریدیم که تمامشان مریض

شدند و مردند.

گفت: ای بابا ! پس اتفاق بدی افتاده.

گفت: بله اما نه چندان زیرا پوست همان گوسفند های مرده را فروختم و منفعت

زیادی بردم.

گفت: پس بد هم نبوده.

گفت: بله اما نه چندان چون پولها تماما اسکناس بود که در خانه گذاشته بودم از قضا

حریقی واقع شد و تمام پولها با خانه سوخت.

دوستش گفت: پس اتفاق خیلی خیلی ناجوری  بوده.

گفت: بله نه چندان چون عیالم هم در همان آتش سوزی سوخت و خیالم راحت شد.

واکنش دخترها  :                   واکنش پسرها : 

]]>